Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Podrška se nastavlja

01/03/2019 |

Uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa već treću godinu pružamo pomoć i podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršajnih djela obiteljskog nasilja u Šibensko-kninskoj županiji. Drugu godinu provedbe programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” … Read More

Objava za javnost / medije

10/08/2018 |

„ZAŽELI JOJ ZAPOŠLJAVANJE!“

OBJAVA ZA JAVNOST / MEDIJE

Udruga ZvoniMir je održala javno predstavljanje aktivnosti projekta pod nazivom Zaželi joj zapošljavanje! koji je uz posredništvo Ministarstva rada i mirovinskog sustava u cjelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. ZvoniMir … Read More

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

14/06/2018 |

Na osnovu rezultata pregleda i ocjene Ponuda, a u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje, predsjednica Udruge ZvoniMir, Domagojeva 12, 22300 Knin (u daljnjem tekstu Naručitelj) dana 14.06.2018 donosi

 

O D L U K U

 

Read More

Javni natječaj – “Zaželi joj zapošljavanje”

24/05/2018 |

Br. ugovora UP.02.1.1.05.0106

Udruga ZvoniMir

Domagojeva 12, 22300 Knin, OIB 51187620402

zvonimir@zvonimir.hr; www.zvonimir.hr

 

Udruga ZvoniMir

u sklopu provođenja projekta „Zaželi joj zapošljavanje!“

dana 23.05.2018. objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

Read More

Siguran prijevoz maturantima

08/05/2018 |

Udruga ZvoniMir u sklopu projekta Volontiram jer znam volim i hoću! kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizira volontersku akciju sigurnog prijevoza maturanata od restorana do grada. Ujedno pozivamo sve građane na ispraćaj maturanata 11.05.2018., na … Read More